Witamy!
Zbieramy składkę członkowską KPPP za rok 2021.
Prosimy o wpłaty do dnia 26 lutego 2021.
Składka członkowska pozostaje bez zmian w porównaniu do zeszłego roku:
– składka członkowska za rok 2021 wynosi 180 zł
– opcjonalnie otrzymwanie magazynu ISDS to kwota dodatkowa – 170 zł (łącznie członkowstwo z magazynem to opłata 350 zł)
Prosimy o sprawne i szybkie wpłaty na rachunek:
24 2530 0008 2024 1026 9841 0001 NEST BANK
Posiadacz rachunku: KLUB PRACUJĄCYCH PSÓW PASTERSKICH
z dopiskiem „Składka członkowska” oraz imieniem i nazwiskiem Członka bądź Członków, za których dokonywana jest wpłata.
Informujemy, że ze składki członkowskiej 16 GBP zostanie przekazane do ISDS, a pozostała część pozostanie do dyspozycji Klubu na cele związane z jego funkcjonowaniem.
Opłaty za magazyn to 33 GBP, tj.170 zł. Kwota ta jest w całości przekazywana do International Sheep Dog Society.
Ponadto informujemy, że dzięki zaangażowaniu Magdy Karaszewskiej powstała nowa strona WWW klubu.
Zapraszamy do oglądania. Strona cały czas jest w fazie rozwoju i systematycznie będziemy ją uzupełniać o nowe treści.
Pozdrawiamy