Zgodnie ze statutem najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie Członków, które zwoływane jest co najmniej raz w roku.

Kierowaniem codziennymi pracami Stowarzyszenia zajmuje się Zarząd.
Skład Zarządu jest następujący:

Marta Rohde
Prezes Zarządu

Michał Piela
Wiceprezes Zarządu

Agata Zielińska
Członek Zarządu- Skarbnik

Tomasz Olszewski
Członek Zarządu- Sekretarz

Julia Żmijewska
Członek Zarządu

Organem do sprawowania kontroli nad działalnością jest Komisja Rewizyjna, która ma następujący skład:

Danuta Kopczyk
Przewodnicząca

Barbara Dungiel
Sekretarz

Maria Kanda
Członkini

Członkowie Komisji Etyki:Jakub PronkiewiczMagdalena Karaszewska