Zgodnie ze statutem najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie Członków, które zwoływane jest co najmniej raz w roku.

Kierowaniem codziennymi pracami Stowarzyszenia zajmuje się Zarząd.
Skład Zarządu jest następujący:

Prezes Zarządu
Łukasz Noras

Wiceprezes Zarządu
w trakcie wyborów

Sekretarz
Katarzyna Lange

Członek Zarządu
Mirosław Grzeczny

Członek Zarządu
Tomasz Olszewski

Organem do sprawowania kontroli nad działalnością jest Komisja Rewizyjna, która ma następujący skład:

Przewodniczący
Danuta Kopczyk

Członek
Agata Zielińska

Członek
Barbara Dungiel