Poniżej ważne informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 19.06.2021r. o godz. 17:30. W razie braku kworum zebranie odbędzie się 19.06.2021r. o godz. 18:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu Pracującego Psa Pasterskiego.
2. Wybór prezydium obrad: przewodniczącego i sekretarza.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad – kworum.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wybory.
7. Ogłoszenie wyników.
8. Ukonstytuowanie zarządu.
9. Zakończenie zgromadzenia.


Wybory przeprowadzone zostaną w dwóch etapach.

W I etapie można oddać maksymalnie 5 głosów (po 1 głosie na jedną osobę) spośród wszystkich członków klubu przez postawienie krzyżyka przy nazwisku.
Po zakończeniu I etapu głosy zostaną podliczone i wyłonionych zostanie 10 osób z największą ilością zebranych głosów, które przejdą do kolejnego etapu głosowania.

W II etapie kandydaci muszą wyrazić zgodę na udział w wyborach. W II etapie, analogicznie jak w I etapie, można oddać maksymalnie 5 głosów (po 1 głosie na jedną osobę) przez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata jednego z 10. Wyborcy dysponujący pełnomocnictwami otrzymają osobne karty do głosowania dla uprawnionych członków, których reprezentują, po stwierdzeniu ważności pełnomocnictwa.

Członkowie komisji rewizyjnej i komisji rekrutacyjnej nie mogą kandydować do zarządu klubu.

Pozdrawiamy,
Komisja rewizyjna w składzie:
Danuta Kopczyk
Barbara Dungiel
Agata Zielińska