STANOWISKO ZARZĄDU KPPP W SPRAWIE TRIALU O PUCHAR LOTNISKA

Zarząd Klubu Pracujących Psów Pasterskich informuje, że Trial o Puchar Lotniska w Lesznie nie był organizowany we współpracy oraz pod patronatem Klubu.
Jednocześnie Zarząd przypomina, że organizacja i przebieg zawodów pasterskich powinna się odbywać z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt w nim uczestniczących, zarówno owiec jak i psów.
Osoby organizujące zawody pasterskie zawsze mogą skorzystać z doświadczenia innych Członków klubu w organizacji tego rodzaju wydarzeń.