ZMIANA SKŁADU ZARZĄDU KPPP

Informujemy o rezygnacji Pani Marie de Doliwa Zielińskiej z funkcji Członka Zarządu. Była to jej osobista decyzja. W toku prac Zarządu pojawiły się pomiędzy Panią Marie de Doliwa Zielińską a pozostałymi Członkami Zarządu różnice zdań dotyczące sposobu funkcjonowania Klubu, które uniemożliwiały dalszą owocną współpracę.

Aktualnie Zarząd KPPP zgodnie z §18 pkt. 5 Statutu KPPP, który mówi o tym, że „w przypadku gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, Zarząd będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez dokooptowanie członka w drodze uchwały Zarządu.” Zarząd jest w trakcie procedowania ww. zapisu.