Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Klubu KPPP

Walne Zebranie Członków KPPP odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022r. o godz. 16:00.
W razie braku kworum zebranie odbędzie się 25 czerwca 2022r. o godz. 16:15.

Informacje na Facebooku Tutaj

Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Władz Walnego Zebrania.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
6. Sprawozdanie Zarządu KPPP.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Wybór Komisji Etyki
10. Dyskusje:
– organizacja i rozliczanie zawodów klubowych, w tym zawodów kwalifikacyjnych
– kwalifikacje na Contiental 2022
– kwalifikacje na Continental 2023 i World Trial
– dyskusja nad bieżącymi zagadnieniami i problemami klubowymi
11. Podjęcie Uchwał.
12. Wybór nowego składu Komisji Etyki.
13. Zakończenie.
SZKOLENIE:
Tym razem chcielibyśmy – nam wszystkim przybliżyć (jeszcze bardziej 😉 ) – temat owiec. Bez, których nasza pasja nie mogłaby istnieć. Szkolenie poprowadzi, jeden z założycieli naszego klubu – Krzysztof Sokalski. Szkic szkolenia wygląda następująco: wstęp – temat ogólny o owcach. Następnie rasy, żywienie, hodowla, choroby.
Jeżeli jakieś tematy Was nurtują i chcielibyście je pogłębić zachęcamy do przesyłania pytań na messengerze lub na maila klubu biuro.kppp@gmail.com . Pytania przekażemy Krzysztofowi, który postara się je uwzględnić w swojej prezentacji.