NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Klub Pracujących Psów Pasterskich jest Stowarzyszeniem założonym w 2013 i zarejestrowanym w KRS pod numerem 0000457567. Podstawą prawną działania jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 

 Celem statutowym KPPP jest promowanie i wspieranie hodowli, szkolenia i poprawy jakości psów pasterskich oraz zapewnienie lepszych warunków dla chowu zwierząt gospodarskich poprzez ulepszanie jakości psów – pomocników pasterzy. 

KPPP jest członkiem International Sheepdog Society (www.isds.org.uk) jednej z najstarszych organizacji kynologicznych na świecie, która powstała w 1906 roku. Członkostwo pozwala nam na rejestrowanie psów w ISDS z możliwością wyśledzenia ich pochodzenia do 100 lat wstecz oraz udział w World Trial czyli Mistrzostwach Świata Psów pasterskich. KPPP jest również członkiem Continental Sheepdog Championship Commission organizacji odpowiedzialnej za coroczne przeprowadzanie Mistrzostw Europy Kontynentalnej Psów Pasterskich tzw. CSC lub Continental, które odbywają się od 1985 roku. 

Nasi członkowie zajmują się wszelkimi tematami związanymi z psami pasterskimi: hodowlą, szkoleniem, wykorzystaniem psa do pracy w gospodarstwie oraz uczestnictwem zawodach zwanych z języka angielskiego trialami. Niejednokrotnie nasi członkowie mieli okazję służyć pomocą w pracach gospodarskich związanych z przepędami lub pielęgnacją owiec oraz możliwość przedstawienia umiejętności psów na pokazach pasterskich