Do Komisji Rewizyjnej w dniu 06.06.2021r. w Bednarach został zgłoszony fakt o popełnieniu błędów formalnych podczas głosowania do Zarządu Klubu Pracującego Psa Pasterskiego w dniu 5 czerwca 2021 r.
W związku z tym Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu kart do głosowania oraz kart zliczających, podjęła decyzję o powtórzeniu wyborów do Zarządu KPPP.
Komisja Rewizyjna w składzie: Danuta Kopczyk, Barbara Dungiel, Agata Zielińska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Klubu KPPP (Pkt. 6, paragraf 21 statutu KPPP) w celu przeprowadzenia powtórnych wyborów, na dzień 19 czerwca 2021 r. w Chróścinie po zawodach kwalifikacyjnych na Continental 2021 na godzinę 17.30.
W razie braku kworum zebranie zwołuje na 19 czerwca 2021 r. na godzinę 18.00.
Wybory będą przeprowadzone na tych samych zasadach jak wybory z dnia 5 czerwca 2021r.
W wyborach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie, którzy uiścili składkę członkowską za rok 2021.

Komisja Rewizyjna
Danuta Kopczyk
Barbara Dungiel

Agata Zielińska