Zawody Continental 2021 zostały odwołane

ZAWODY CONTINENTAL 2021 ZOSTAŁY ODWOŁANE

Z ciężkim sercem musimy poinformować, że tegoroczne Mistrzostwa Europy w zaganianiu owiec, które miały się odbyć w dniach 12-15 sierpnia w Hougwood w Holandii, muszą zostać odwołane. 

Mistrzostwa te miały odbyć się w tym samym miejscu, co World Trial 2017. Komitet organizacyjny składał się z tych samych osób kierowanych przez Erika Groota i Alberta Schepersa. 

Ponad tysiąc zawodników z 18 krajów rywalizowało o upragnione miejsca w drużynie. Na dzień dzisiejszy wszystko było już zamknięte na ostatni guzik, a wyłonione reprezentacje szykowały się do wyjazdu. 

Niestety na posiedzeniu CCSC poszliśmy za radą Alberta i Erika i podjęliśmy trudną ale jednogłośną decyzję o odwołaniu zawodów Kontynentalnych 2021 w tym terminie. Spowodowane jest to sytuacją związaną z COVID-19 i dużymi obostrzeniami, jakie zostały wprowadzone przez rząd holenderski. 

Członkowie Komitetu Kontynentalnego chcieliby podziękować tegorocznym i zeszłorocznym osobom zaangażowanym w organizację zawodów, za ich pełną poświęcenia pracę.

Chcielibyśmy również pogratulować zawodnikom, którzy zakwalifikowali się do wzięcia udziału w Mistrzostwach Europy 2021. Doceniamy pracę jaką włożyli w treningi aby móc reprezentować swoje kraje w największych kontynentalnych próbach pracy z psami pasterskimi. 

Komitet z niecierpliwością czeka na lepsze czasy, kiedy będziemy mogli spotkać się i cieszyć się dobrymi wynikami na zawodach. 

Viola Hebeler 

 

Przewodnicząca Komitetu Kontynentalnego

 

 

Punkty rankingowe na Continental 2021

PUNKTY RANKINGOWE CONTINENTAL 2021

 

Zapraszamy do zapoznania się z łączną punktacją na Continental 2021.

Najlepsze drużyny będą reprezentować nasz kraj na największych zawodach pasterskich w Europie, które odbędą się w dniach 11-15 sierpnia w Holandii. 

Tabele z punktacją można zobaczyć TUTAJ

Ważne informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 19.06.2021r.

Poniżej ważne informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, które odbędzie się 19.06.2021r. o godz. 17:30. W razie braku kworum zebranie odbędzie się 19.06.2021r. o godz. 18:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu Pracującego Psa Pasterskiego.
2. Wybór prezydium obrad: przewodniczącego i sekretarza.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad – kworum.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Wybory.
7. Ogłoszenie wyników.
8. Ukonstytuowanie zarządu.
9. Zakończenie zgromadzenia.


Wybory przeprowadzone zostaną w dwóch etapach.

W I etapie można oddać maksymalnie 5 głosów (po 1 głosie na jedną osobę) spośród wszystkich członków klubu przez postawienie krzyżyka przy nazwisku.
Po zakończeniu I etapu głosy zostaną podliczone i wyłonionych zostanie 10 osób z największą ilością zebranych głosów, które przejdą do kolejnego etapu głosowania.

W II etapie kandydaci muszą wyrazić zgodę na udział w wyborach. W II etapie, analogicznie jak w I etapie, można oddać maksymalnie 5 głosów (po 1 głosie na jedną osobę) przez postawienie krzyżyka przy nazwisku kandydata jednego z 10. Wyborcy dysponujący pełnomocnictwami otrzymają osobne karty do głosowania dla uprawnionych członków, których reprezentują, po stwierdzeniu ważności pełnomocnictwa.

Członkowie komisji rewizyjnej i komisji rekrutacyjnej nie mogą kandydować do zarządu klubu.

Pozdrawiamy,
Komisja rewizyjna w składzie:
Danuta Kopczyk
Barbara Dungiel
Agata Zielińska

Zawiadomienie od Komisji Rewizyjnej KPPP dotyczące Walnego Zebrania Członków

Do Komisji Rewizyjnej w dniu 06.06.2021r. w Bednarach został zgłoszony fakt o popełnieniu błędów formalnych podczas głosowania do Zarządu Klubu Pracującego Psa Pasterskiego w dniu 5 czerwca 2021 r.
W związku z tym Komisja Rewizyjna, po przeanalizowaniu kart do głosowania oraz kart zliczających, podjęła decyzję o powtórzeniu wyborów do Zarządu KPPP.
Komisja Rewizyjna w składzie: Danuta Kopczyk, Barbara Dungiel, Agata Zielińska zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Klubu KPPP (Pkt. 6, paragraf 21 statutu KPPP) w celu przeprowadzenia powtórnych wyborów, na dzień 19 czerwca 2021 r. w Chróścinie po zawodach kwalifikacyjnych na Continental 2021 na godzinę 17.30.
W razie braku kworum zebranie zwołuje na 19 czerwca 2021 r. na godzinę 18.00.
Wybory będą przeprowadzone na tych samych zasadach jak wybory z dnia 5 czerwca 2021r.
W wyborach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie, którzy uiścili składkę członkowską za rok 2021.

Komisja Rewizyjna
Danuta Kopczyk
Barbara Dungiel

Agata Zielińska

Walne zebranie członków KPPP

Podajemy szczegółowy plan wydarzenia, na które serdecznie zapraszamy:

1. Walne Zebranie Członków KPPP odbędzie się w dniu 05 czerwca 2021r. o godz. 15:00.

2.W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zebrania Członków KPPP odbędzie się w dniu 05 czerwca 2021r, o godz. 15:30.

3. Szkolenie dotyczące sędziowania, które poprowadzi Tomasz Nowakowski rozpocznie się 05 czerwca 2021r. o godz 10:00. Przeznaczone jest wyłącznie dla członków klubu. Szkolenie jest bezpłatne. Około godz. 14:00 zaplanowany jest obiad, po którym zapraszamy na zebranie.
Kilka słów dotyczących wykładu – jest to kontynuacja wydarzenia, które miało miejsce w zeszłym roku w Trójmieście.
Ośmieleni sukcesem tamtego seminarium chcielibyśmy pociągnąć ten temat i pewne rzeczy sobie przypomnieć inne uzupełnić i pogłębić. Tak jak w poprzedniej formule, która okazała się bardzo trafna, tak i tym razem, szkolenie będzie podzielone na dwie części.
Pierwsza – teoretyczna – podczas, której przypomnimy sobie regulaminy, zasady i „kruczki” sędziowania na podstawie prezentacji przygotowanej przez Tomka.
Podczas drugiej części będziemy mogli zobaczyć w praktyce wszystko to, o czym usłyszymy na wykładzie. Będą to przebiegi 3 openowych psów na przykładzie których uczestnicy je ocenią i omówią. Ta część odbędzie się po zakończeniu zebrania na terenie gospodarstwa należącego do Krzysztofa Sokalskiego, któremu bardzo dziękujemy. Kolejnym etapem szkolenia są zawody treningowe. W niedzielę, 06 czerwca 2021r., każdy uczestnik szkolenia będący członkiem Klubu będzie mógł wystartować w zawodach sędziowanych przez uczestników seminarium. Zawody obejmują wszystkie klasy (I, II, III). Koszt startu wynosi 40,- zł./psa.
Rozpoczęcie o godz. 9:00.
Miejsce: gospodarstwo Krzysztofa Sokalskiego

Informacje o zawodach

W pierwszej połowie roku 2021 przygotowaliśmy 2 terminy zawodów kwalifikacyjnych, aby dokończyć proces wyboru dużyny na Contiental 2021, który odbędzie się w Holandii. 

Zawody planowo mają się odbyć:

>> 10-11.04.2021 Gdynia

>> 19-20.06.2021 Chrościna

Są to odpowiednio drugie i trzecie zawody kwalifikacyjne i jeśli się odbędą pozwolą na przeprowadzenie pełnego cyklu kwalifikacji. Sytuacja pandemiczna niestety nie gwarantuje pewności ich przeprowadzenia. Uczciwie informujemy, że w przypadku problemów z ich przeprowadzeniem Zarząd stanie przed koniecznością podjęcia decyzji o wyłonieniu drużyny na podstawie niepełnej liczby zawodów kwalifikacyjnych. 

Żywimy głęboką nadzieję, że tak się nie stanie, ale już w tej chwili sędziowie zastrzegają, że pojawią się jedynie w przypadku braku lockdown’ów/zamkniętych granic/konieczności testów itp. oraz braku kwalifikacji w ich krajach, gdzie ciężko o konkretne plany.

Proszę również zaglądać do zakładki http://kppp.eu/zawody-2021/ gdzie pojawiły się nowe terminy zawodów:

>> 17-18.04 klasa I i II

>> 8-9.05 klasa I i II

>> 15-16.05 klasa I i II

Wszystkich klubowiczów chętnych do organizacji kolejnych zawodów prosimy o zgłaszanie się do nas ze swoimi propozycjami.

Pozdrawiamy

Deklaracje na rok 2021

W związku z obowiązkami wynikającymi z RODO prosimy wszystkich klubowiczów o ponowne wypełnienie deklaracji członkowskich. Deklaracje pozwolą na aktualizację danych, ale przede wszystkim na aktualizację zgód na przetwarzanie danych osobowych, które są po prostu wymagane przez prawo. Deklaracje znajdują się w zakładce DOŁĄCZ DO NAS. Wypełnione deklaracje prosimy zeskanować i przesłać na adres mailowy: biuro.kppp@gmail.com
 
 

Składki członkowskie za rok 2021

Witamy!
Zbieramy składkę członkowską KPPP za rok 2021.
Prosimy o wpłaty do dnia 26 lutego 2021.
Składka członkowska pozostaje bez zmian w porównaniu do zeszłego roku:
– składka członkowska za rok 2021 wynosi 180 zł
– opcjonalnie otrzymwanie magazynu ISDS to kwota dodatkowa – 170 zł (łącznie członkowstwo z magazynem to opłata 350 zł)
Prosimy o sprawne i szybkie wpłaty na rachunek:
24 2530 0008 2024 1026 9841 0001 NEST BANK
Posiadacz rachunku: KLUB PRACUJĄCYCH PSÓW PASTERSKICH
z dopiskiem „Składka członkowska” oraz imieniem i nazwiskiem Członka bądź Członków, za których dokonywana jest wpłata.
Informujemy, że ze składki członkowskiej 16 GBP zostanie przekazane do ISDS, a pozostała część pozostanie do dyspozycji Klubu na cele związane z jego funkcjonowaniem.
Opłaty za magazyn to 33 GBP, tj.170 zł. Kwota ta jest w całości przekazywana do International Sheep Dog Society.
Ponadto informujemy, że dzięki zaangażowaniu Magdy Karaszewskiej powstała nowa strona WWW klubu.
Zapraszamy do oglądania. Strona cały czas jest w fazie rozwoju i systematycznie będziemy ją uzupełniać o nowe treści.
Pozdrawiamy