Składka członkowska

Drodzy Członkowie
Zbieramy składkę członkowską KPPP za rok 2024.
Składka członkowska pozostaje bez zmian w porównaniu do zeszłego roku i wynosi w dalszym ciągu 180,- zł.
Osoby zainteresowane magazynem ISDS prosimy o wpłatę kwoty uwzględniającej także cenę magazynu. (Równowartość 36 GBP).
Prosimy o sprawne i szybkie wpłaty do dnia 25.01.2024 r. na rachunek:
24 2530 0008 2024 1026 9841 0001 NEST BANK
Posiadacz rachunku: KLUB PRACUJĄCYCH PSÓW PASTERSKICH
z dopiskiem „Składka członkowska” oraz imieniem i nazwiskiem Członka bądź Członków, za których dokonywana jest wpłata.
Informujemy, że ze składki członkowskiej 16 GBP zostanie przekazane do ISDS, a pozostała część pozostanie do dyspozycji Klubu na cele związane z jego funkcjonowaniem.
Opłata za magazyn jest w całości przekazywana do International Sheep Dog Society.
W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie prosimy o informację w tym zakresie na adres mailowy Klubu.
Zarządu Klubu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *