SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Dzień dobry klubowicze. Prosimy o wpłaty składki członkowskiej w wysokości 180zł do dnia 28.02.2023 Na konto KLUB PRACUJĄCYCH PSÓW PASTERSKICH 24 2530 0008 2024 1026 9841 0001 W tytule prosimy wpisać ,,składka” oraz imię i nazwisko. Dziękujemy za terminowe wpłaty.

Continental i WT

Z przyjemnością informujemy o zawodach kwalifikacyjnych na Continental i WT 2024

27-28.05 w Śląskim Folwarku

07-08.10 miejsce podamy wkrótce

Zaległe kwalifikacje na rok 2023 odbędą się 29-30.04 pod Pragą.

Zgłoszenia zostaną otwarte dzisiaj tj. 24.01. w wydarzeniu na Facebooku.

Chcemy również zaprosić na zawody Klubowe dla kl. I i II w terminie 14-15.10, które odbędą się w Annówce.

Więc informacji wkrótce.

Walne Zebranie Członków Klubu KPPP 25.06.2022

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Klubu KPPP

Walne Zebranie Członków KPPP odbędzie się w dniu 25 czerwca 2022r. o godz. 16:00.
W razie braku kworum zebranie odbędzie się 25 czerwca 2022r. o godz. 16:15.

Informacje na Facebooku Tutaj

Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Władz Walnego Zebrania.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.
6. Sprawozdanie Zarządu KPPP.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Wybór Komisji Etyki
10. Dyskusje:
– organizacja i rozliczanie zawodów klubowych, w tym zawodów kwalifikacyjnych
– kwalifikacje na Contiental 2022
– kwalifikacje na Continental 2023 i World Trial
– dyskusja nad bieżącymi zagadnieniami i problemami klubowymi
11. Podjęcie Uchwał.
12. Wybór nowego składu Komisji Etyki.
13. Zakończenie.
SZKOLENIE:
Tym razem chcielibyśmy – nam wszystkim przybliżyć (jeszcze bardziej 😉 ) – temat owiec. Bez, których nasza pasja nie mogłaby istnieć. Szkolenie poprowadzi, jeden z założycieli naszego klubu – Krzysztof Sokalski. Szkic szkolenia wygląda następująco: wstęp – temat ogólny o owcach. Następnie rasy, żywienie, hodowla, choroby.
Jeżeli jakieś tematy Was nurtują i chcielibyście je pogłębić zachęcamy do przesyłania pytań na messengerze lub na maila klubu biuro.kppp@gmail.com . Pytania przekażemy Krzysztofowi, który postara się je uwzględnić w swojej prezentacji.

Stanowisko Zarządu KPPP w sprawie Trialu o Puchar Lotniska

STANOWISKO ZARZĄDU KPPP W SPRAWIE TRIALU O PUCHAR LOTNISKA

Zarząd Klubu Pracujących Psów Pasterskich informuje, że Trial o Puchar Lotniska w Lesznie nie był organizowany we współpracy oraz pod patronatem Klubu.
Jednocześnie Zarząd przypomina, że organizacja i przebieg zawodów pasterskich powinna się odbywać z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt w nim uczestniczących, zarówno owiec jak i psów.
Osoby organizujące zawody pasterskie zawsze mogą skorzystać z doświadczenia innych Członków klubu w organizacji tego rodzaju wydarzeń.

Zmiana składu Zarządu KPPP

ZMIANA SKŁADU ZARZĄDU KPPP

Informujemy o rezygnacji Pani Marie de Doliwa Zielińskiej z funkcji Członka Zarządu. Była to jej osobista decyzja. W toku prac Zarządu pojawiły się pomiędzy Panią Marie de Doliwa Zielińską a pozostałymi Członkami Zarządu różnice zdań dotyczące sposobu funkcjonowania Klubu, które uniemożliwiały dalszą owocną współpracę.

Aktualnie Zarząd KPPP zgodnie z §18 pkt. 5 Statutu KPPP, który mówi o tym, że „w przypadku gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, Zarząd będzie uprawniony do uzupełnienia swojego składu poprzez dokooptowanie członka w drodze uchwały Zarządu.” Zarząd jest w trakcie procedowania ww. zapisu.

Podsumowanie działań Zarządu KPPP od 19.06.2021

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ ZARZĄDU KPPP OD 19.06.2021

Działania jakie podjął zarząd KPPP od momentu wybrania tj.: od dnia 19.06.2021 na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w Chróścinie.
1. podjęliśmy działania zmierzające do wysłania reprezentacji Polski na zawody Continental 2021 w Holandii,
2. skompletowaliśmy i wysłaliśmy dokumentację do sądu w celu uaktualnienia danych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
3. przystąpiliśmy do organizacji zawodów kwalifikacyjnych na Continental 2022 we Francji:
a) pierwsze zawody odbędą się na Pomorzu w dniach 9-10 października na terenie Sheep in a Tricity Landscape Park
b) drugie zawody odbędą się w Chróścinie Opolskiej na terenie Śląski Folwark w dniach 23-24 października
W związku z powyższymi działaniami zarząd w trakcie zebrań, przy obecności wszystkich członków podjął jednogłośnie dwie uchwały:
„KLUB PRACUJĄCYCH PSÓW PASTERSKICH Uchwała nr 1/2021z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie: pokrywania udokumentowanych kosztów związanych z noclegiem, podróżą sędziego zawodów kwalifikacyjnych na zawody międzynarodowe
Zarząd KLUBU PRACUJĄCYCH PSÓW PASTERSKICH (dalej: Klub), postanawia, co następuje:
§ 1
1. Klub będzie pokrywał udokumentowane koszty związane z noclegiem i podróżą sędziego zawodów kwalifikacyjnych na zawody międzynarodowe, organizowanych przez Członka Klubu.
2. Wskazane w ust. 1 koszty pokrywane będą na podstawie dokumentów przedstawionych przez sędziego lub organizatora zawodów kwalifikacyjnych.
3. Poniesione koszty powinny zostać udokumentowane poprzez: faktury VAT za noclegi, bilety lotnicze, bilety na pociąg, paragony fiskalne lub faktury VAT za przejazd taksówkami.
4. Pokrycie kosztów może nastąpić poprzez:
a) zapłatę faktury bezpośrednio do dostawcy usługi,
b) refundację kosztów poniesionych bezpośrednio przez sędziego lub organizatora zawodów kwalifikacyjnych na wskazane przez niego konto bankowe.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2021 r. i dotyczy zawodów kwalifikacyjnych organizowanych po tym terminie
Zarząd Klubu Pracujących Psów Pasterskich”
oraz:
„KLUB PRACUJĄCYCH PSÓW PASTERSKICH Uchwała nr 2/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku w sprawie: podstawowych zasad dotyczących przeprowadzania zawodów kwalifikacyjnych na zawody międzynarodowe
Zarząd KLUBU PRACUJĄCYCH PSÓW PASTERSKICH (dalej: Klub), postanawia, co następuje:
§ 1
1. Do zawodów klasyfikacyjnych jeden przewodnik może zgłosić maksymalnie trzy psy.
2. W zawodach klasyfikacyjnych nie będzie obowiązywał limit uczestników.
3. Przewodnicy biorący udział w kwalifikacjach nie mogą trenować na polu i owcach, na których będą przeprowadzane zawody po udostępnieniu przez organizatora formularza zgłoszeniowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2021 r. i dotyczy zawodów kwalifikacyjnych organizowanych po tym terminie.
Zarząd Klubu Pracujących Psów Pasterskich”


Kwalifikacje Continental 2022

KWALIFIKACJE CONTINENTAL 2022Z przyjemnością informujemy o kwalifikacjach na zawody Continental 2022. Kwalifikacje I zostaną zorganizowane dzięki uprzejmości Sheep in a Tricity Landscape Park w dniach  9-10 października 2021. Więcej informacji, w tym zasady zgłoszeń, znajdziecie na stronie wydarzenia tutaj.

II kwalifikacje odbędą się w Folwarku Śląskim w dniach  23 – 24 października. Trial sędziować będzie Mark Banham. 

Zapraszamy na stronę naszego kalendarza oraz stronę facebook.

Zawody Continental 2021 zostały odwołane

ZAWODY CONTINENTAL 2021 ZOSTAŁY ODWOŁANE

Z ciężkim sercem musimy poinformować, że tegoroczne Mistrzostwa Europy w zaganianiu owiec, które miały się odbyć w dniach 12-15 sierpnia w Hougwood w Holandii, muszą zostać odwołane. 

Mistrzostwa te miały odbyć się w tym samym miejscu, co World Trial 2017. Komitet organizacyjny składał się z tych samych osób kierowanych przez Erika Groota i Alberta Schepersa. 

Ponad tysiąc zawodników z 18 krajów rywalizowało o upragnione miejsca w drużynie. Na dzień dzisiejszy wszystko było już zamknięte na ostatni guzik, a wyłonione reprezentacje szykowały się do wyjazdu. 

Niestety na posiedzeniu CCSC poszliśmy za radą Alberta i Erika i podjęliśmy trudną ale jednogłośną decyzję o odwołaniu zawodów Kontynentalnych 2021 w tym terminie. Spowodowane jest to sytuacją związaną z COVID-19 i dużymi obostrzeniami, jakie zostały wprowadzone przez rząd holenderski. 

Członkowie Komitetu Kontynentalnego chcieliby podziękować tegorocznym i zeszłorocznym osobom zaangażowanym w organizację zawodów, za ich pełną poświęcenia pracę.

Chcielibyśmy również pogratulować zawodnikom, którzy zakwalifikowali się do wzięcia udziału w Mistrzostwach Europy 2021. Doceniamy pracę jaką włożyli w treningi aby móc reprezentować swoje kraje w największych kontynentalnych próbach pracy z psami pasterskimi. 

Komitet z niecierpliwością czeka na lepsze czasy, kiedy będziemy mogli spotkać się i cieszyć się dobrymi wynikami na zawodach. 

Viola Hebeler 

 

Przewodnicząca Komitetu Kontynentalnego