Informacje o zawodach

W pierwszej połowie roku 2021 przygotowaliśmy 2 terminy zawodów kwalifikacyjnych, aby dokończyć proces wyboru dużyny na Contiental 2021, który odbędzie się w Holandii. 

Zawody planowo mają się odbyć:

>> 10-11.04.2021 Gdynia

>> 19-20.06.2021 Chrościna

Są to odpowiednio drugie i trzecie zawody kwalifikacyjne i jeśli się odbędą pozwolą na przeprowadzenie pełnego cyklu kwalifikacji. Sytuacja pandemiczna niestety nie gwarantuje pewności ich przeprowadzenia. Uczciwie informujemy, że w przypadku problemów z ich przeprowadzeniem Zarząd stanie przed koniecznością podjęcia decyzji o wyłonieniu drużyny na podstawie niepełnej liczby zawodów kwalifikacyjnych. 

Żywimy głęboką nadzieję, że tak się nie stanie, ale już w tej chwili sędziowie zastrzegają, że pojawią się jedynie w przypadku braku lockdown’ów/zamkniętych granic/konieczności testów itp. oraz braku kwalifikacji w ich krajach, gdzie ciężko o konkretne plany.

Proszę również zaglądać do zakładki http://kppp.eu/zawody-2021/ gdzie pojawiły się nowe terminy zawodów:

>> 17-18.04 klasa I i II

>> 8-9.05 klasa I i II

>> 15-16.05 klasa I i II

Wszystkich klubowiczów chętnych do organizacji kolejnych zawodów prosimy o zgłaszanie się do nas ze swoimi propozycjami.

Pozdrawiamy

Deklaracje na rok 2021

W związku z obowiązkami wynikającymi z RODO prosimy wszystkich klubowiczów o ponowne wypełnienie deklaracji członkowskich. Deklaracje pozwolą na aktualizację danych, ale przede wszystkim na aktualizację zgód na przetwarzanie danych osobowych, które są po prostu wymagane przez prawo. Deklaracje znajdują się w zakładce DOŁĄCZ DO NAS. Wypełnione deklaracje prosimy zeskanować i przesłać na adres mailowy: biuro.kppp@gmail.com
 
 

Składki członkowskie za rok 2021

Witamy!
Zbieramy składkę członkowską KPPP za rok 2021.
Prosimy o wpłaty do dnia 26 lutego 2021.
Składka członkowska pozostaje bez zmian w porównaniu do zeszłego roku:
– składka członkowska za rok 2021 wynosi 180 zł
– opcjonalnie otrzymwanie magazynu ISDS to kwota dodatkowa – 170 zł (łącznie członkowstwo z magazynem to opłata 350 zł)
Prosimy o sprawne i szybkie wpłaty na rachunek:
24 2530 0008 2024 1026 9841 0001 NEST BANK
Posiadacz rachunku: KLUB PRACUJĄCYCH PSÓW PASTERSKICH
z dopiskiem „Składka członkowska” oraz imieniem i nazwiskiem Członka bądź Członków, za których dokonywana jest wpłata.
Informujemy, że ze składki członkowskiej 16 GBP zostanie przekazane do ISDS, a pozostała część pozostanie do dyspozycji Klubu na cele związane z jego funkcjonowaniem.
Opłaty za magazyn to 33 GBP, tj.170 zł. Kwota ta jest w całości przekazywana do International Sheep Dog Society.
Ponadto informujemy, że dzięki zaangażowaniu Magdy Karaszewskiej powstała nowa strona WWW klubu.
Zapraszamy do oglądania. Strona cały czas jest w fazie rozwoju i systematycznie będziemy ją uzupełniać o nowe treści.
Pozdrawiamy