Zarząd

W sobotę 27 maja odbyło się Walne Zebranie Członķów KPPP podczas którego wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Komisję Etyki.

Członkowie Zarządu w kolejności alfabetycznej:

Marta Rohde- Prezes Zarządu

Michał Piela- Wiceprezes Zarządu

Agata Zielińska- Członek Zarządu- Skarbnik

Tomasz Olszewski- Członek Zarządu- Sekretarz

Julia Żmijewska- Członek Zarządu

Bardzo Was prosimy o cierpliwość, bo na prośbę Tomka i Marty w związku z organizacją zawodów kwalifikacyjnych zarząd ukonstytuuje się za kilka dni 🙂

Członkinie Komisji Rewizyjnej:

Danuta Kopczyk – Przewodnicząca

Barbara Dungiel – sekretarz

Maria Kanda – członkini

Członkowie Komisji Etyki:

Jakub Pronkiewicz

Magdalena Karaszewska

Przypominamy, że skład tej komisji uzupełni osoba wybrana przez Zarząd. Tomasz Nowakowski został łącznikiem naszego klubu z organizacjami zagranicznymi.

Reprezentacja na World Trial

„Drodzy członkowie i sympatycy, Zarząd Klubu informuje, że wyłoniona została reprezentacja Klubu na World Trial. Reprezentować Klub będzie

Tomasz Nowakowski z Pete i Mo.

Zawodnikiem rezerwowym będzie Marta Chmiel z Siri.

Gratulujemy i życzymy powodzenia.”

Continental 2023

„Drodzy Członkowie i Sympatycy, Zarząd Klubu informuje, że na podstawie Triali kwalifikacyjnych w Pavlinovie, Chróścinie oraz pod Pragą wyłoniona została reprezentacja na zawody Continental w 2023 roku. Są to (według kolejności miejsc w rankingu):

1. Tomasz Nowakowski z Pete,

2. Tomasz Nowakowski z Mo,

3. Mirosław Grzeczny z Felkiem,

4. Marta Chmiel z Siri.

Zawodnikami rezerwowymi będą:

1. Marta Chmiel z Ruari,

2. Marta Rohde z Kasjo.

Gratulujemy i życzymy powodzenia na zawodach. W imieniu Zarządu Klubu Tomek Olszewski”